You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

The customization tool allows you to make color changes in your theme

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Your shopping cart is empty!

supers4upenstore

terms and delivery

1. Общи условия


Условията за поръчка, доставка и плащане в Supers4upenstore.com съответстват на условията, посочени в Закона за защита на потребителя. Supers4upenstore.com, управляван от “Суперс4упен“ ЕООД, ЕИК 203910008, отговаря на всички нормативни изисквания да оперира с клиенти на територията на Република България.

Supers4upenstore.com гарантира, че към момента на изпращане продуктите нямат недостатъци, които да намалят стойността му или годността им за употреба.

Условията за поръчка, доставка и плащане на Supers4upenstore.com съответстват на условията, посочени в Закона за защита на потребителите. Ползването на този уеб сайт, наричан по-долу за краткост Сайт и на услугите предлагани в него от “Суперс4упен“ ЕООД, наричан по-долу за краткост Търговец, представлява признаване, приемане и съгласие, че ползвателят/клиентът, наричан по-долу за краткост Клиент, ще бъде обвързан от общите условия, независимо от това дали ползването се извършва от свое име или от името на друго физическо или юридическо лице. Клиентът е длъжен, когато не е съгласен с общите условия, да преустанови ползването на този Сайт незабавно. При ползването на този Сайт, Клиентът се задължава да спазва настоящите общи условия, както и всички други условия установени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са изрично упоменати в настоящите условия. Търговецът не носи отговорност, ако Клиентът не е прочел и запознал с настоящите общи условия. Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се задължава да заплаща продажната цена на закупената от него стока, както и транспортните разходи, невключени в тази цена.

Всички права над текстовото и графично съдържание на настоящият сайт са запазени и са собственост на “Суперс4упен“ ЕООД,. Използване на съдържанието е позволено единствено с писмено разрешение от “Суперс4упен“ ЕООД,. Авторските права над логата и името на търговската марка, чиито продукти предлагаме, са нейна собственост. Неупълномощеното използване или разпространяване на всякакви материали от този сайт може да бъде обект на гражданска и криминална отговорност, според приложимите закони. 


2. Поръчка

Supers4upenstore.com приема поръчки по всяко време на седмицата и денонощието и ги обработва всеки работен ден от 11:00 до 17:00 часа. Поръчките се изпращат чрез куриерска фирма „Еконт Експрес“. Поръчки, направени след 17:00 часа се обработват/изпращат на следващия ден.

Под снимката и описанието на всеки продукт стои бутон „Добави в Количката”. Натискането на този бутон записва избрания продукт във вашата виртуална “пазарска количка”. Съдържанието на количката се запазва, докато решите да преминете към покупка на стоките, като преди това може да го редактирате. След като натиснете „Поръчай“, се появява форма за поръчка, в която трябва да попълните име и фамилия, телефон за контакт и адрес на доставка. Желателно е тази информация да бъде попълнена на кирилица. Общата стойност включва цената на отделния продукт за един брой и в български лева, ДДС и стойността на доставката. На посочения от Вас e-mail адрес ще получите съобщение с всички данни за поръчката. Моля проверете дали сте го получили и ако не сте, се свържете с нас на 0877830313. Поръчката се счита за потвърдена при потвърждение по email (автоматично се генерира линк, който клиента получава на своята електронна поща). Клиентът не получава телефонно обаждане за потвърждение на поръчката.


3. Доставка

Доставката на посочен от клиента адрес на територията на РБ България е за сметка на Клиента, като цената за доставка се изчислява спрямо тарифите на „Еконт Експрес“ за страната. Доставката варира между 4 и 8 лв. Стоката се изпраща с опция за преглед. В случай, че Клиентът не желае продукта, може да го върне директно на куриера. В случай на връщане, Клиентът е длъжен да заплати обратната доставка.  Получаването на стоката във фиксиран час (допълнителна услуга) не е безплатна и е за сметка на Клиента. За поръчки в България - доколкото не е уговорено друго, срокът за доставка на налични стоки е три работни дни, считано след датата на потвърждаване на заявката от Търговеца. Търговецът си запазва правото да променя срока на доставка, като ви информира за това, при приемане на вашата поръчка. При забавяне на доставката, Търговецът не дължи неустойка на клиента. Веднага след предаване на стоката на куриер, Търговецът се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. Търговецът не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Търговеца. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Търговецът не носи отговорност. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, Търговецът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.


4. Връщане и замяна

4.1 - Отказана доставка

Клиентът има право да откаже доставката на поръчаният от него продукт в следните случаи:

    - Цената не съответства на посочената в сайта;

    - Доставената стока е видимо повредена;

    - Не е спазен предварително уговорения срок за доставка с повече от 3 работни дни;

    - Доставената стока не съответства на поръчаната от клиента;


При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.


4.2 - Връщане на закупена стока

Клиентът има три възможности:

    -  Да му бъде възстановена пълната сума, при връщането на продукта

    -  Да замени продукта за други артикули от онлайн магазина


4.3 - Възстановяване на сумата

Закупена стока може да бъде върната в срок от седем дни от получаването й, ако не е ползвана, разпечатана, с нарушен търговски вид и при всички други условия по чл.55 от Закона за защита на потребителя. Клиентът изпраща и касовата бележка, заедно с продукта. Разноските по връщането на стоката са за сметка на Клиента, освен в случаите на фабричен дефект, в които те се поемат от Търговеца.4.4 - Замяна на продукта за други артикули от онлайн магазина

Клиентът трябва да се свърже със Supers4upenstore.com до 7 дни от получаването на заявката си (за поръчки в България).


5. Процедура при дефектни продукти

В случай на видими фабрични дефекти, рекламациите трябва да бъдат изпратени на Търговеца в рамките на до пет дни, след получаване на стоката, а в случай на скрити фабрични дефекти (дефекти които могат да бъдат открити по-късно от Клиента), рекламациите трябва да стигнат до Търговеца до пет дни след откриването на дефекта. При проявен фабричен дефект в рамките на 30 дни от получаване на поръчката, Търговецът се задължава да ремонтира или замени повредената стока или да върне сумата на Клиента. За фабричен дефект се приема всяка една от следните повреди, при положение, че не са причинени умишлено или в следствие на неправилна употреба: - отлепяне, - разшиване. Гаранционният срок за сноуборд обувки е 12 месеца. Гаранционният срок започва да тече от момента на получаването на пратката. Във всеки един от тези случаи, транспортните разходи по връщането на стоката се поемат от Търговеца. Максималния срок за отстраняване на дефекта, появил се през гаранционния период, е 30 дни. Гаранцията не е валидна в следните случаи: - повреди, причинени умишлено или в следствие на неправилна употреба, - изтъркване или захабяване в следствие на екстремно натоварване, - пране в пералня, - сушене на висока температура, - липса на документ удостоверяващ покупката. В случай на отчетени недостатъци при получаване на стоката, клиентът следва да уведоми незабавно за вида и количеството им. Малки отклонения в качеството, цвета, размера, теглото, повърхността, дизайн и т.н., които се считат за допустими в бизнеса или не могат да бъдат технически избегнати, не са основание за рекламации.


6. Плащане

До пълното заплащане на дължимата цена, Търговецът си запазва правото на собственост върху стоката, предмет на сделката. Това право на собственост преминава върху Клиента в момента на извършването на всички дължими плащания към Търговеца. Поръчките се заплащат с наложен платеж, при получаване на стоката, доставена с куриерска фирма „Еконт Експрес“. Плащането се извършва директно на куриера, при получаване на стоката. Заплащането става единствено в брой. В случай, че плащането е направено с наложен платеж, възстановяването на суми става, като Клиентът изпрати стоката с наложен платеж (стойността на стоката, която е заплатил) обратно към Търговеца. При получаването на стоката, Търговецът заплаща стойността на стоката на куриера, след което „Еконт Експрес“ се свързват с Клиента в рамките на два работни дни, за да му възстановят сумата. Ако продуктът е изпратен с опция за преглед и Клиентът не желае да го закупи, не заплаща на куриера стойноста на продукта. Заплаща единствено обратната доставка.